Edith Millan Marquez, Col. 1204 Jaume Gimenez Rico, Col. 1379 CENTRE AUTORITZAT PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA NUM. REG.; E17976378